Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Reial decret 1057/2015 de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat per Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, per adaptar-lo a la Llei 9/2013, de 4 de juliol, per la que es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres i la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aérea (BOE núm. 279, de 21 de novembre)

Lloguer vehicles amb conductor