Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

28/09/2018

Reial decret 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. (BOE núm. 42, de 28-02-2011) (veure text consolidat)

DEPENDÈNCIA / DISCAPACITAT

El text consolidat de la norma tan sols està disponible en castellà.