Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

05/10/2018

Ordre IET/2660/2015, d'11 de desembre, pel que s'aproven les instal·lacions tipus i els valors unitaris de referència d'inversió, d'operació i manteniment per element d'inmovilitzat i els valors unitaris de retribució d'altres tasques regulades que s'empraran en el càlcul de la retribució de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica, s'estableixen les definicions de creixement vegetatiu i augment rellevant de potencia i les compensacions per ús i reserva de locals. BOE» núm. 297, de 12 de desembre de

Servei de transport i distribució d'energia d'energia i generació tèrmica Sector Electric