Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Ordre FOM/1230/2013 de 31 de maig, per la qual s'estableixen normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera (BOE núm. 158, de 3 de juliol), modificada per l'Ordre PRE/907/2014, de 29 de maig)

Normativa específica de viatgers