Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Ordre de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del Reglament de la llei d'ordenació dels transports terrestres, en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional (BOE núm. 139 d'11 de juny), modificada per l'Ordre de 26 de juny de 2001 i per la Resolució de 25 de gener de 2007 de la Direcció General de Transport Terrestre

Expedició de certificats de capacitació professional