Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

14/05/2019

Articles 13d, 53.1a, 125.5 i 133 - Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 02 d'octubre de 2015) (text consolidat).

TRANSPARÈNCIA

vegeu especialment: 13d, 53.1a, 125.5 i 133