Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

28/09/2018

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299 de 15-12-2006) (veure text consolidat)

DEPENDÈNCIA

El text consolidat de la norma tan sols està disponible en castellà.