Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Llei 25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici –únicament article 21– ( BOE núm. 308, de 23 de desembre)

Adaptació a la Llei sobre el lliure accés