Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

09/12/2019

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern (BOE núm. 295 de 10 de desembre de 2013)

TRANSPARENCIA

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern s'ha modificat per:

- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (Ref. BOE-A-2018-16673), modifica l'article 15.1 i afegeix l'art. 6 bis

- La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre (Ref. BOE-A-2013-13425), modifica l'art. 28.f) i n)

- Versió consolidada només disponible en castellà