Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

20/09/2018

Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana. (BOIB núm. 56, de 9 de maig)

Consell Social de la Llengua Catalana