Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Decret 108/2011, d'11 de novembre, pel qual es regula el Consell Balear de Transports Terrestres (BOIB núm. 178, de 26 de novembre)

Òrgans de consulta

Afectat pel: Decret 40/2013, de 30 d'agost, pel qual es modifica el Decret 108/2011, d'11 de novembre, pel qual es regula el Consell Balear de Transports Terrestres  (BOIB núm. 121, de 31 d'agost)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/121/836094

i pel  Decret 37/2017, de 21 de juliol, pel qual es modifica el Decret 108/2011, d’11 de novembre, pel qual es regula el Consell Balear de Transports Terrestres  (BOIB núm. 89, de 22 de juliol)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/89/985099