Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Còdi ètic Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel qual s'aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears. (BOIB Núm 062 - 17 de maig 2016)

INCOMPATIBILITATS DELS MEMBRES DEL GOVERN I DELS ALTS CÀRRECS