Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

19/02/2020

Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel qual s'aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 62 de 17 de maig de 2016)

INCOMPATIBILITATS DELS MEMBRES DEL GOVERN I DELS ALTS CARRECS