Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

23/04/2020

Disposició addicional tercera de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les Illes Balears (BOIB núm. 61 de 18 de maig de 2017)

SERVEI DE JOC-MÀQUINES DE JOC