Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, de aigües (BOE núm. 103 de 30 d’abril de 1986).