Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

03/10/2018

Llei 13/1998, de 23 de desembre, d‟atribució de competències als consells insulars de Menorca i d‟Eivissa i Formentera en matèria de transports terrestres (BOCAIB núm. 166 de 31 de desembre)

Transferència competències als consells insulars