Portal Transparència

Despeses programa pressupostari 431G. Accions Públiques relatives al Covid-19

Transparència per sectors > Transparència en sanitat > Trasparència i Covid-19 > Despeses en relació amb la Covid-19  > Despeses programa pressupostari 431G. Accions Públiques relatives al Covid-19

 

El programa pressupostari “431G. Accions Públiques relatives al Covid-19” s'ha creat per canalitzar les despeses relacionades amb la Covid-19, sense perjudici que també es puguin realitzar despeses per fer front a aquesta crisi des d’altres partides existents en el Pressupost inicial.

A continuació podeu descarregar l'estat detallat de les despeses a càrrec d'aquest programa a dia 02/07/2020, tant de l'Administració General de la CAIB com de l'IBSalut.

Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Servei de Salut de les Illes Balears:

Dades actualitzades el dia 02/07/2020