Portal Transparència

ENS ON CAIB PARTICIPA

Administració > Organització > Ens del sector públic > Ens on CAIB participa

Data actualització: 16/10/2019

Per altra banda, la Comunitat Autònoma participa en altres ens, encara que, per l’aplicació de les regles previstes a la normativa, no en té una posició dominant i per tant, no es poden considerar ens del sector públic instrumental autonòmic. A continuació trobareu, per conselleria, el llistat d’ens en què la CAIB participa però que no es considera sector públic instrumental:

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
  • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
  • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Conselleria d'Afers Socials i Esports
Conselleria de Salut i Consum
  • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
  • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització
  • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques