Torna

IQPIB

Qualificacions convocades i places (convocatòria 16 gener 2019)

(Clicar sobre el codi de la qualificació)

CODI QUALIFICACIÓ PLACES
AFD340_2 Socorrista en espais aquàtics naturals 20
AFD539_3  Coordinació de serveis de socorrisme a instal·lacions i espais naturals aquàtics 20
SEA129_2 Extinció d'incendis i salvament 20
SEA534_2  Prevenció d'incendis i manteniment 20
SEA595_2 Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural 20
SEA647_3 Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències 20