Torna

IQPIB

Llista definitiva d'inscripció al procediment d'acreditació. Convocatòria 16 gener 2019

(Clicar sobre el codi de la qualificació)

CODI QUALIFICACIÓ
AFD340_2  Socorrista en espais aquàtics naturals
AFD539_3  Coordinació de serveis de socorrisme a instal·lacions i espais naturals aquàtics
SEA129_2  Extinció d'incendis i salvament
SEA534_2  Prevenció d'incendis i manteniment
SEA595_2  Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural
SEA647_3  Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències