COMPARTIMOS DATOS ENTRE ADMINISTRACIONES

Convenio de interoperabilidad

  03 Conveni signat.pdf Convenio de colaboración en materia de interoperabilidada telemática entre las administraciones públicas en el ámbito territorial de les Illes Balears

*En protocolos de interoperabilidad se puede encontrar el modelo de adhesión.

Instituciones de les Illes Balears adheridas al Convenio de Interoperabilidad:

 • Govern de les Illes Balears.
 • Parlament de les Illes Balears.
 • Oficina Prevenció i Lluita contra la corrupció.
 • Sindicatura de Comptes.
 • Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).

De Mallorca:

 • Consell Insular de Mallorca.
 • Ajuntament de Palma.
 • Ajuntament d'Alaró.
 • Ajuntament d'Algaida.
 • Ajuntament d'Ariany.
 • Ajuntament de Calvià.
 • Ajuntament de Campanet.
 • Ajuntament de Campos.
 • Ajuntament de Consell.
 • Ajuntament de Costitx.
 • Ajuntament d'Estellencs.
 • Ajuntament de Lloseta.
 • Ajuntament de Manacor.
 • Ajuntament de Marratxí.
 • Ajuntament de Petra.
 • Ajuntament de Pollença.
 • Ajuntament de Puigpunyent.
 • Ajutnament de Sa Pobla.
 • Ajuntament de Sant Llorenç.
 • Ajuntament de Santa Eugènia.
 • Ajuntament de Santa Margalida.
 • Ajuntament de Santanyí.
 • Ajuntament de Ses Salines.
 • Ajuntament de Sineu.
 • Ajuntament de Sóller.
 • Ajuntament de Son Servera.
 • Ajuntament de Villafranca.
 • Instiut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
 • Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)
 • Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC).
 • Institut Estudis Baleàrics.
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
 • Institut Municipal d'Educació i Biblioteques - Ajuntament de Calvià.
 • Oficina Municipal de Tributs - Ajuntament de Calvià.

De Menorca:

 • Consell Insular de Menorca.
 • Ajuntament de Ciutadella.
 • Ajuntament de Ferreries.
 • Ajutament de Mercadal.
 • Ajuntament de Sant Lluis.
 • Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca.

De Ibiza:

 • Consell Insular d'Eivissa.
 • Ajuntament d'Eivissa.
 • Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

De Formentera:

 • Consell Insular de Formentera.
   

Fecha de actualización: 17 de Junio de 2022.

Quiero consultar un servicio

Si tengo que consultar un servicio para la tramitación de un procedimiento administrativo se debe obtener una autorización por parte del cedente de los datos.

Solicitar acceso