Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió dels serveis de suport tècnic en la gestió, seguiment financer, control i comunicació dels PO FEDER, FSE i POEJ 2014-2020 de las Illes Balears

MEPRO 2018/2017

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General de Fons Europeus. Vicepresidència i Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme 

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Direcció General de Fons Europeus. Conselleria d´Hisenda i Relacions Exteriors

Expedient reassignat a la C. de Fons Europeus, Universitat i Cultura per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Centre Balears Europa

Núm. Expedient: MEPRO 2018/2017

Objecte: Consisteix amb la prestació del servei de suport tècnic en la gestió, seguiment financer, control i comunicació dels Programes Operatius FEDER, FSE i POEJ 2014-2020 de les Illes Balears.

Pressupost: 643.606,18 €

Obligacions econòmiques: 

La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme de 31 d’octubre de 2017 (BOIB núm. 139, de 14 de novembre de 2017).

Aquest expedient d’encàrrec de gestió es troba cofinançat en un 50% amb càrrec als Programes Operatius FEDER, FSE i POEJ 2014-2020 de les Illes Balears.

 

Durada: 4 anys, des de 22 de juny de 2018, fins l’any 2022.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 22 juny de 2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document