Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Servei de protocol a l’àmbit de la Unió Europea

MEPRO 2018/266

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme

Entitat que rep l'encàrrec: Consorci Centre Balears Europa 

Núm. Expedient: MEPRO 2018/266

Objecte: Execució de les tasques i actuacions corresponents al servei de protocol a l’àmbit de la Unió Europea.

Pressupost: 57.259,44 €

Obligacions econòmiques:  La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució del Vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme de 31 d’octubre de 2017 (BOIB núm. 139, de 14 de novembre de 2017). 

Durada: Un any des de la data de notificació al Consorci Centre Balear Europa de la resolució d’aprovació de l’encàrrec d’execució.


Data d'aprovació/signatura de l'acord: 6 de març de 2018


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document