Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió de manteniment, operació, gestió i ampliació de la xarxa corporativa de dades del Govern de les Illes Balears

MEPRO 2015/1808

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Vicepresidència i Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme 

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Direcció General de Modernització i Administració Digital. Conselleria d´Administracions Públiques i Modernització

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 2015/1808

Objecte: Execució de les tasques de manteniment, operació, gestió i ampliació de la xarxa corporativa de dades del Govern de les Illes Balears.

Pressupost: 8.676.778,29 €

Obligacions econòmiques:  La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, de 4 de març de 2011 (BOIB núm. 41 EXT,, de 21 de març de 2011), i les tarifes aprovades per resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 d’octubre de 2014, i modificades per resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 41, de 24 de març de 2015)

Durada: Des de 31 de juliol de 2015 fins l’any 2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 31 de juliol de 2015

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document