Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/03/2020

Encàrrec de gestió per dur a terme les actuacions corresponents als serveis de protocol a l'àmbit de la Unió Europea, des de la seva signatura fins a 31 de desembre de 2020.

MEPRO 2020/71

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme

Entitat que rep l'encàrrec: Consorci Centre Balears Europa

Núm. Expedient:MEPRO 2020/71

Objecte:Encàrrec de gestió per dur a terme les actuacions corresponents als serveis de protocol a l’àmbit de la Unió Europea, des de la seva signatura fins a 31 de desembre de 2020

Pressupost: 47.646,14

Obligacions econòmiques:Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 15 de març de 2019 (BOIB NÚM. 39, de 26 de maç de 2019)

Durada: Des de la signatura (13 de febrer de 2020) fins a 31 de desembre de 2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 13 de febrer de 2020

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document