Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

25/07/2019

ENCÀRREC DE GESTIÓ PER DUR A TERME EL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA AVACAT DURANT L'ANY 2018

MEPRO 2018 3135

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Entitat que rep l'encàrrec: FUNDACIÓ BIT

Núm. Expedient: MEPRO 2018 3135

Objecte: SERVEI DE MANTENIMENT DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA AVACAT DURANT 2018

Pressupost: 5.280 EUROS

Obligacions econòmiques:  L’annex de la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB, núm. 41, de 24 de març), per la qual s’aprova la modificació de les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors.

Durada: DES DE LA NOTIFICACIÓ DE L'ENCÀRREC (28 DE JUNY DE 2018) FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2018. SENSE POSSIBILITAT DE PRÒRROGA

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 27 DE JUNY DE 2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document