Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per als treballs de prevenció, contenció i control de xylella fastidiosa a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa per als anys 2018 i 2019

MEPRO 644/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 644/2018

Objecte: treballs de prevenció, contenció i control de xylella fastidiosa  a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa per als anys 2018 i 2019

Pressupost: 1.671.170,41€

Obligacions econòmiques: Resolució de 13 de juny de 2017 (BOE núm. 143 de 16 de juny de 2017), de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA per el qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: 2/3/18-31/12/19

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 26/2/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document