Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

04/09/2019

Encàrrec de gestió per al servei de tramesa de missatges SMS als ramaders de les Illes Balears

MEPRO 5168/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 5168/2019

Objecte: Tramesa de missatges SMS als ramaders de les Illes Balears per a la tramesa d’informació del Registre d’explotacions ramaderes

Pressupost: 1.697,63€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques: Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 per la qual s’aprova la modificació de les tarifes aplicables als enc`arrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB número 41 de 24 de març de 2015)

Durada: Des del 30/08/2019 fins al 30/11/2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 23/08/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document