Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per al projecte d’aprofitament integral de les aigües regenerades d’Inca. Fase II

MEPRO 6227/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 6227/2018

Objecte: projecte d’aprofitament integral de les aigües regenerades d’Inca. Fase II.

Pressupost: 456.740,20€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques: Resolució de 13 de juny de 2017 (BOE núm. 143 de 16 de juny de 2017) de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA per el qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts

 

Durada: Desde signatura acta de comprovació de replanteig fins al 30/11/2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 03/12/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document