Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió per al disseny i creació d’una web sobre geoturisme i disseny i desenvolupament d’una app d’itineraris d’interès geològic per a dispositius mòbils

MEPRO 865/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació BIT, Fundació Balear d´Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 865/2018

Objecte: disseny i creació d’una web sobre geoturisme i disseny i desenvolupament d’una app d’itineraris d’interès geològic per a dispositius mòbils

Pressupost: 38.065,99 €

Obligacions econòmiques: Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB de 24 de març de 2015), per la qual s’aprova la modificació de les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors

Durada: 9 mesos des de la comunicació de l’encàrrec

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 7/3/18

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document