Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per a la recuperació de les infraestructures de regadiu d’Artà i Capdepera

MEPRO 827/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d'e Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 827/2019

Objecte: Recuperació de les infraestructures de regadiu d’Artà i Capdepera

Pressupost: 201.971,01€ (exempt d' IVA)

Obligacions econòmiques: Resolució de 13 de juny de 2017 (BOE núm. 143 de 16 de juny de 2017) de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA per el qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: Desde signatura acta de comprovació de replanteig fins al 30/06/2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 07/03/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document