Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

25/07/2019

ENCÀRREC de gestió pel servei de manteniment del projecte COOPER 2018 (Sistema Informatiu de la Cooperació de les Illes Balears)

MEPRO 2017 / 6157

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 2017 / 6157

Objecte: manteniment del projecte COOPER 2018 (Sistema informatiu de la Cooperació de les Illes Balears)

Pressupost:  6.391,00€, IVA exempt

Obligacions econòmiques:

Resolució de la secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, per delegació de la consellera, de 9 de novembre de 2017 , per a la qual s'aprova l'expedient, despesa i plec , i  Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015, per la qual s'aprova la modificació de les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB núm. 41, de 24 de març de 2015).

Perfil

Hores

Preu/hora

Import (euros)

Tasques d’analista

100

40,16

4.016,00

Tasques de dissenyador

40

33,23

1.329,20

Tasques de cap d’àrea

20

52,29

1.045,80

 

 

Total

6.391,00

 Durada: des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  9 de novembre de 2017


Contractació de tercers (Subcontractació): 

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:


Observacions:


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document