Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

01/04/2020

Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) per al desenvolupament i manteniment del programari de gestió del projecte Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears (MELIB) 2020-2021

MEPRO 2019/9905

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Expedient reassignat a la C. de Transició Energ. Sectors Productius i Memòria Democràtica per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient:  MEPRO 2019/9905

Objecte: Desenvolupament i manteniment del programari de gestió del projecte Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears (MELIB) 2020-2021

Pressupost: 96.847,00 €

Obligacions econòmiques: Tarifes aprovades per Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme

de 24 d’agost de 2018 (BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018)

Durada: Des de l’1 de gener de 2020, fins al 31 de desembre de 2021, amb possibilitat de pròrroga pel mateix termini

Data d'aprovació/signatura de l'acord :26 de novembre de 2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: Si

 Import ó % màxim previst:397.800,00 €

 

 

Observacions:

Per a més informació podeu descarregar el següent document