Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

25/07/2019

Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l’assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l’any 2018

MEPRO 2017/7032

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Educació i Universitat

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient:  MEPRO 2017/7032

Objecte: Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l’assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l’any 2018

Pressupost: 383.133,16 € (IVA exempt)

Obligacions econòmiques:

Recurs

Tipus unitat

Cost unitari

Operador d'ordinador

hores

22,16

Titulat grau mitjà (enginyer tècnic)

hores

27,65

Operador d'ordinador CAU

hores

23,05

Tècnic de sistemes

hores

22,1

Titulat grau mitjà sistemes

hores

31,65

Cap d'àrea sistemes

hores

47,29

Transport (manteniment furgoneta)

unitat

5.797,31

Manteniment Infinity

unitat

442,22

Cridades sortints (cost telefònic)

hores

5,73

(tarifes aprovades en la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015, BOIB 41, de 24 de març de 2015)

Durada: des de l’1 de gener de 2018 fins 31 de desembre de 2018

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  29 de novembre de 2017


Contractació de tercers (Subcontractació): 

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:


Observacions:


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document