Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec a TRAGSATEC de la direcció de l’obra, la direcció d’execució i la coordinació en matèria de seguretat i salut del projecte de rehabilitació de l’edifici “Antic magatzem de baixa i capella”, a Sa Coma, Eivissa

MEPRO 2018 7965

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

Entitat que rep l'encàrrec: Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, SME,MP (TRAGSATEC)

Núm. Expedient:  MEPRO 2018 7965

Objecte: direcció de l’obra, la direcció d’execució i la coordinació en matèria de seguretat i salut del projecte de rehabilitació de l’edifici “Antic magatzem de baixa i capella”, a Sa Coma, Eivissa

Pressupost: 78.926,44 €

Obligacions econòmiques: Les tarifes de TRAGSATEC de 2015 (BOE Núm. 183 del dissabte 1 d’agost de 2015), actualitzades mitjançant Resolució de 13 de juny de 2017 del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per la qual es revisen els coeficients per a l’actualització del preus simples, publicada en el BOE 16 de juny de 2017

Durada: estimat en 6 mesos

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 28 de novembre de 2018


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:


Observacions:


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document