Torna

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Dret d'accés a la informació pública > Sol·licitud d'accés a la informació pública


 - Podeu fer la tramitació telemàtica:

       > Amb identificació mitjançant el DNI electrònic (DNIe) o algun dels certificats electrònics reconeguts.

       > Sense necessitat d'autenticar-se. En aquest cas només haureu d’introduir el vostre número de telèfon mòbil i posteriorment rebreu un SMS amb un codi que haureu d'introduir per poder registrar la sol·licitud correctament.

 

Accediu a la tramitació telemàtica     

No s'ha d'utilitzar aquest accés per: presentar documents d'altres procediments administratius, sol·licitar certificacions o autoritzacions, consultar o esmenar expedients personals, formular al·legacions...

Per a tramitar telemàticament altres sol·licituds, heu d'accedir al tràmit telemàtic del procediment corresponent en la Seu Electrònica. Si aquest no disposa de “tràmit en línia”, podeu presentar, a través del Registre electrònic comú (REC), la sol·licitud segons el model que estigui disponible en el procediment que es troba en la Seu Electrònica. Per a més informació sobre la presentació telemàtica de documents consulteu aquest enllaç.

- Podeu presentar la sol·licitud d'accés a qualsevol oficina de registre de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels Consells Insulars i dels Ajuntaments adherits, o a les oficines de Correus.

 

Accediu a la tramitació presencial     

 

Podeu consultar la xarxa d'oficines a través del Portal d'atenció a la ciutadania.