Torna

Comissió reclamacions d'accés informació pública (CRAIP)

Retribucions / dietes

D’acord amb la disposició addicional primera del decret regulador els membres de la Comissió no perceben retribució pel seu nomenament, sinó que únicament tenen dret a percebre una indemnització de 360 ​​€ per l'assistència a cada sessió formalment convocada.

Sí tenen dret a ser indemnitzats per les despeses de desplaçament derivades de l'assistència a les sessions, tot i que només són indemnitzables les despeses de transport aeri o marítim per assistència a les sessions que realitzen els membres de l'òrgan que tinguin la residència habitual fora de la illa de Mallorca.

Per tant, segons la disposició addicional primera, la Sra. Eva Ramos Garcia, amb residència a Eivissa té dret a ser indemnitzada per les despeses de manutenció i allotjament en els casos en què sigui necessari per raó de l'horari de les sessions, així com el de transport aeri o marítim per acudir a les reunions que se celebren a Palma.

 

Descarregar full de càlcul (formato ODS)

 

Dietes meritades per assistència dels membres i despeses de desplaçament a les reunions

Actualitzat a 30/06/22 DIETES I DESPESES DESPLAÇAMENT DEVENGADES PER LA CRAIP
Dieta per assistència Carmen Fernández Eva Ramos Miquel Dot Secretaria (*) Desplaçament des d’Eivissa (bitllet d’avió, taxi i/o aparcament) Eva Ramos (**) Total CRAIP per any
2022
26 de gener de 2022 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 71,93 €
21 de març de 2022 360,00 € 360,00 € 360,00 € 57,62 € 59,65 €
28 de març de 2022 360,00 € 360,00 € 360,00 € 57,62 € 0,00 €
TOTAL 2022 1.080,00 € 1.080,00 € 1.080,00 € 171,73 € 131,58 € 3.543,31 €
 
2021
8 de gener de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 0,00 €
5 de febrer de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 0,00 €
5 de març de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 49,83 €
7 d’abril de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 43,34 €
Reunió Conselleria 14/04/2021 54,32 €
6 de maig de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 69,62 €
28 de maig de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 97,32 €
14 de juny de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 88,97 €
14 de juliol de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 82,27 €
10 de setembre de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 80,32 €
1 d’octubre de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 102,92 €
5 de novembre de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 0,00 €
29 de novembre de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 69,88 €
TOTAL 2021 4.320,00 € 4.320,00 € 4.320,00 € 677,88 € 738,79 € 14.376,67 €
2020
10 de gener 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 69,43 €
14 de febrer 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 74,38 €
6 de març de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 35,68 €
25 de juny de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 35,68 €
24 de juliol de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 0,00 €
4 de setembre de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 0,00 €
10 de novembre de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 53,67 €
3 de desembre de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 € 0,00 €
TOTAL 2020 2.880,00 € 2.880,00 € 2.880,00 € 225,96 € 268,84 € 9.134,80 €
2019
31 de gener de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 0,00 €
8 de febrer de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 70,50 €
25 de febrer de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 64,15 €
22 de març de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 29,43 €
26 d’abril de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 44,70 €
16 de maig de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 55,85 €
31 de maig de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 78,52 €
28 de juny de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 37,95 €
22 de juliol de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 74,60 €
16 de setembre de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 68,90 €
23 d’octubre de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 45,95 €
15 de novembre 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 56,46 €
9 de desembre de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 € 64,18 €
TOTAL 2019 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 0,00 € 691,19 € 14.731,19 €

(*) DIETES SECRETARIA: La persona nomenada com a secretari de la Comissió té dret a les indemnitzacions per assistència a les sessions en els mateixos termes que preveu la normativa del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Igualment, té l’opció de compensar les reunions fetes fora de l’horari com a prestació de serveis extraordinaris amb temps de descans, en els termes de l’article 2.5 (apartats 2 i 4) del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la CAIB. En aquests casos, en les reunions de 2019 i primeres de 2020, es va acollir a aquesta opció: s’indica com a 0,00€ a la dieta.

(**) DESPESES DESPLAÇAMENT: Quan la quantia indicada és 0,00€ es deu a que la sessió va ser telemàtica

 

 


 

Transparència de la CRAIP