Torna

Comissió reclamacions d'accés informació pública (CRAIP)

Retribucions / dietes

D’acord amb la disposició addicional primera del decret regulador els membres de la Comissió no perceben retribució pel seu nomenament, sinó que únicament tenen dret a percebre una indemnització de 360 ​​€ per l'assistència a cada sessió formalment convocada.

Sí tenen dret a ser indemnitzats per les despeses de desplaçament derivades de l'assistència a les sessions, tot i que només són indemnitzables les despeses de transport aeri o marítim per assistència a les sessions que realitzen els membres de l'òrgan que tinguin la residència habitual fora de la illa de Mallorca.

Per tant, segons la disposició addicional primera, la Sra. Eva Ramos Garcia, amb residència a Eivissa té dret a ser indemnitzada per les despeses de manutenció i allotjament en els casos en què sigui necessari per raó de l'horari de les sessions, així com el de transport aeri o marítim per acudir a les reunions que se celebren a Palma.

 

Descarregar full de càlcul (formato ODS)

 

Dietes meritades per assistència dels membres i despeses de desplaçament a les reunions

Dieta per assistència Carmen Fernández Eva Ramos Miquel Dot Secretaria (*) Total CRAIP
31 de gener de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
8 de febrer de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
25 de febrer de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
22 de març de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
26 d’abril de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
16 de maig de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
31 de maig de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
28 de juny de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
22 de juliol de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
16 de setembre de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
23 d’octubre de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
15 de novembre de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
9 de desembre de 2019 360,00 € 360,00 € 360,00 €
TOTAL 2019 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 14.040,00 €
10 de gener de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 €
14 de febrer de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 €
6 de març de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 €
25 de juny de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 €
24 de juliol de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 €
4 de setembre de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 €
10 de novembre de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 €
3 de desembre de 2020 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 €
TOTAL 2020 2.880,00 € 2.880,00 € 2.880,00 € 225,96 € 8.865,96 €
8 de gener de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 €
5 de febrer de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 €
5 de març de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 €
7 d'abril de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 €
6 de maig de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 €
28 de maig de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 €
14 de juny de 2021 360,00 € 360,00 € 360,00 € 56,49 €
TOTAL 2021 2.520,00 € 2.520,00 € 2.520,00 € 395,43 € 7.955,43 €

(*) La persona nomenada com a secretari de la Comissió té dret a les indemnitzacions per assistència a les sessions en els mateixos termes que preveu la normativa del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Despeses meritades de desplaçament per a les sessions

NOTA: No s'indiquen les reunions que no han generat despeses de desplaçament per celebrar-se de forma telemàtica

Data despesa Concepte despeses EVA RAMOS
8 de febrer de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió i taxi) 70,50 €
25 de febrer de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió i taxi) 64,15 €
22 de març de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió) 29,43 €
26 d’abril de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió) 44,70 €
16 de maig de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió i aparcament) 55,85 €
31 de maig de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió i taxi) 78,52 €
28 de juny de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió) 37,95 €
22 de juliol de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió i aparcament) 74,60 €
16 de setembre de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió, taxi i aparcament) 68,90 €
23 d’octubre de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió i taxi) 45,95 €
15 de novembre de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió i aparcament) 56,46 €
9 de desembre de 2019 Desplaçament (bitllet d’avió i aparcament) 64,18 €
TOTAL 2019   691,19 €
10 de gener de 2020 Desplaçament (bitllet d’avió i aparcament) 69,43 €
14 de febrer de 2020 Desplaçament (bitllet d’avió, taxi i aparcament) 74,38 €
6 de març de 2020 Desplaçament (bitllet d’avió) 35,68 €
25 de juny de 2020 Desplaçament (billet d’avió) 35,68 €
10 de novembre de 2020 Desplaçament (billet d’avió i taxi) 53,67 €
TOTAL 2020   268,84 €
5 de març de 2021 Desplaçament (billet d’avió, taxi i/o aparcament) 49,83 €
7 d’abril de 2021 Desplaçament (billet d’avió, taxi i/o aparcament) 43,34 €
Reunió Conselleria 14/04/2021 Desplaçament (billet d’avió, taxi i/o aparcament) 54,32 €
6 de maig de 2021 Desplaçament (billet d’avió, taxi i/o aparcament) 69,62 €
28 de maig de 2021 Desplaçament (billet d’avió, taxi i/o aparcament) 97,32 €
14 de juny de 2021 Desplaçament (billet d’avió, taxi i/o aparcament) 88,97 €
TOTAL 2021   403,40 €

 


 

Transparència de la CRAIP