Les empreses turístiques locals fan més negoci a la Península que aquí

Diari de Balears - Dimecres, 9 d'abril del 2008

Les empreses turístiques locals fan més negoci a la Península que aquí

El mercat estatal guanya pes en aquestes societats i en les de transport
El Govern, l'INE i el Consell Econòmic i Social presentenl'"Enquesta de serveis de les Illes Balears de l'any 2005"
L'informe diu també que les empreses de les Illes guayen molt més a la resta de l'Estat que les de fora aquí

Per a més informació podeu descarregar el següent document