La construcció és clau

DIARI DE BALEARS. dimarts, 10 de juny del 2008

La construcció és clau

El pes del sector sobre l'economia és superior a les dades oficials i depen en bona mesura del turisme

Per a més informació podeu descarregar el següent document