Volem REBre el que toca

Detall Notícies

L'impost del turisme sostenible i el nou REIB centren el tercer consell agrari interinsular de la legislatura

16/07/2017

\ Els consellers Vicenç Vidal i Catalina Cladera incorporen les reclamacions del sector al nou règim especial de les Illes Balears

La proposta per al nou règim especial de les Illes Balears (REIB) planteja que es compensi els agricultors i les empreses agroalimentàries de les Illes pels sobrecostos causats per la insularitat. El principi essencial és “a igualtat d’activitat igualtat de cost”, de manera que l’activitat econòmica a les Illes Balears no situï l’arxipèlag en una situació de desavantatge respecte de la mitjana de les altres comunitats autònomes.

Així ho ha explicat avui al Consell Agrari Interinsular la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, que ha detallat les al·legacions i els suggeriments que les organitzacions agràries i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca han aportat a la proposta.D’aquesta manera s’hi incorpora el compromís “d’incloure el reconeixement de la insularitat en les mesures d’aplicació de la PAC en l’àmbit estatal i una tarifa agrària energètica especial”, ha detallat Cladera.

Entre les mesures fiscals destaquen l’establiment d’una deducció per la producció de béns materials del sector primari, que consisteix en una deducció sobre l’impost de societats i l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’aplicació d’una reducció lineal en tots els tipus impositius de l’impost sobre el valor afegit (general, reduït i superreduït). Així mateix, les empreses i els autònoms del sector primari també podran accedir a les minoracions de l’impost de societats que preveu la reserva per a inversions inclosa en la proposta del REIB, que permetrà deduccions de fins al 90 % de la quota per als beneficis anuals que es destinin a la millora de les explotacions, la generació de llocs de feina o la innovació de la mateixa societat.

A més, atenent les greus dificultats que comporta la insularitat, el Fons d’insularitat de les Illes Balears recollirà inversions relacionades amb el sector (regadius, sector cooperatiu, sanitat vegetal i animal, recerca i innovació, etc.), que hauran de ser complementàries a les estatals.El nou REIB també proposa compensar el transport marítim i aeri de mercaderies entre les illes i amb la Península, fent-lo extensiu al transport de les exportacions entre les Illes Balears i la Unió Europea, per trobar la fórmula per poder bonificar el transport de productes agrícoles cap a les Illes Balears i des de les Illes Balears i garantir també el preu dels inputs necessaris per al sector primari en les mateixes condicions que a la resta de l’Estat.

El document queda obert a noves aportacions, ha avançat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, que ha presidit el tercer Consell Agrari Interinsular de la legislatura.

Vidal ha informat sobre l’altre punt de l’ordre del dia: els projectes que poden ser finançats amb l'impost del turisme sostenible, “complint amb el compromís adquirit de pactar amb el sector les iniciatives que s’hi presentaran”.En la pròxima convocatòria la Conselleria presentarà projectes que l’impost podria finançar projectes relacionats amb la lluita contra Xylella fastidiosa, el reg amb aigües regenerades i la diversificació, la comercialització i el valor afegit del producte” , ha detallat Vidal. Pel que fa a les iniciatives relacionades amb Xylella fastidiosa s’enfocaran des de dues vessants: “la científica i la de replantació” destinada a cultius vells, abandonats o arbres afectats per la plaga”.

Informació Addicional