torna

Direcció General de Pressuposts

Director general - Joan Ignasi Morey i Marquès

Joan Ignasi Morey i Marquès Informació del càrrec

Accessos directes