Volem REBre el que toca

Detall Notícies

La consellera Catalina Cladera ha iniciat la ronda de negociacions amb el Govern de l’Estat per a la reforma de la Llei de Règim Especial de les Illes Balears

Una delegació del Govern encapçalada per Cladera s’ha reunit amb els secretaris d’Estat de Pressuposts i Despesa, i de Funció Pública, segons el full de ruta fixat el passat setembre amb el ministre Montoro, amb l’objectiu de comptar amb un text de reforma

24/10/2017

La consellera Catalina Cladera ha iniciat la ronda de negociacions amb el Govern de l’Estat per a la reforma de la Llei de Règim Especial de les Illes BalearsUna delegació del Govern encapçalada per Cladera s’ha reunit amb els secretaris d’Estat de Pressuposts i Despesa, i de Funció Pública, segons el full de ruta fixat el passat setembre amb el ministre Montoro, amb l’objectiu de comptar amb un text de reforma consensuat abans de final d’anyLa consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha mantingut la primera de les reunions dirigides a la negociació d’un nou REIB amb acordat amb el Govern de l’Estat. La trobada d’avui s’ha celebrat amb el titular de la secretaria d’Estat de Pressuposts i Despesa, Alberto Nadal, i amb Elena Collado, responsable de Funció Pública, tots dos dependents del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

L’encontre d’avui s’ha celebrat un cop els membres de l’Administració General de l’Estat ja han pogut avaluar inicialment el contingut del document de proposta de mesures del nou REIB que ha elaborat el Govern amb el consens de forces polítiques i socials de Balears, i que Cladera va lliurar a Montoro en la reunió precedent del 13 de setembre passat.

En aquest document es fonamenta la redacció d’una nova Llei de règim especial, a causa de la poca operativitat que ha tingut l’actual norma, en vigor des de 1998. La feina de consens amb interlocutors polítics, socials i econòmics, amb l’aportació acadèmica de la UIB, han conformat el document “Cap a un nou REIB”, amb un conjunt de mesures d’allò que de manera molt majoritària es considera que ha de contenir el nou règim especial. Un document que s’articula en quatre blocs de propostes, mesures de compensació de la insularitat en transport, comunicacions i mercaderies, mesures fiscals per a empreses i particulars, mesures sectorials de suport al teixit productiu, i mesures de reforç del finançament de les Administracions de les Illes a través del Fons d’Insularitat.

Aquestes quatre línies de feina, desplegades en més d’una vintena de mesures concretes, representen el camp de negociació que el Govern s’ha fixat. Per Cladera, la voluntat del Govern de l’Estat davant la negociació segueix essent positiva, tot i que “avui preteníem fer una segona reunió amb el secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernàndez de Mesa, que finalment s’ha ajornat a petició del mateix secretari d’Estat. Un fet que ha impedir abordar les propostes fiscals incloses dins de la proposta de nou REIB.

En canvi Cladera ha destacat el fet que “el Govern de l’Estat és conscient de que ha d’haver un nou REIB”. En aquest sentit, a banda de totes les mesures de compensació per a ciutadans i empreses, es configura clau poder dotar adequadament el Fons d’insularitat. “Ens han de fer una contraproposta a la nostra demanda” ha afirmat Cladera, que defensa la validesa d’un instrument “econòmic-financer per compensar la manca de finançament a causa de la insularitat”.

Cladera ha esmentat el tracte que en aquest sentit rep Canàries, que a través del seu règim especial “disposa d’un instrument de compensació de la insularitat estable en el temps que no depengui d’un pressuposts en concret, i que no sigui vist com a un privilegi”.A la reunió també hi ha acudit els directors generals de Pressuposts i Finançament, Joan Carrió i de Coordinació i Projectes, Rosario Sánchez, per part del Govern. La pròxima sessió de negociació ha quedat fixada per mitjans del mes de novembre.

Informació Addicional