Volem REBre el que toca

Detall Notícies

​El Govern valora negativament que “un any més” el resultat de la balança fiscal entre Balears i l’Estat de 2014 hagi tornat a mostrar un saldo desfavorable a les arques insulars, per valor de 1.516 milions d’euros.

L’any 2014 cada ciutadà de les Illes va aportar prop de 1.400 euros a l’Estat que van anar a parar a la dotació financera de la resta de comunitats autònomes, a excepció de Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana

17/09/2017

Un any més la publicació de les dades de les balances fiscals territorials entre les diferents comunitats autònomes i l’Estat per l’any 2014, ha deixat al descobert la situació desigual que pateix Balears respecte la majoria de territoris en relació amb el tracte financer de l’Estat.

Tot i les discrepàncies metodològiques, ja que el mètode adoptat pel director de l’estudi de les balances, Ángel de la Fuente, és el menys afavoridor des del punt de vista insular, els ciutadans de Balears varen aportar a l’Estat 1.516 milions d’euros més dels que varen rebre en 2014. I aquest dèficit fiscal es basa, per la banda dels ingressos, en rebre menys dotació financera i d’inversions des de l’Estat, i des de la part de la despesa, en haver d’aportar una major part dels impostos recaptats a l’arxipèlag, en comparació amb la resta de territoris de l’Estat.

En comparació amb el pes de l’economia, Balears és, darrera Madrid, la comunitat que obté un resultat més desfavorable respecte l’Estat en termes de balança fiscal de 2014, amb un -5,77% PIB. Un fet que marca tendència si es miren en perspectiva els resultats de les balances fiscals precedents, publicades per FEDEA des de 2011. En aquests quatre exercicis el dèficit fiscal acumulat negatiu de Balears sobre l’Estat s’acosta als -6.200 milions d’euros, mentre que en el mateix període de temps la majoria de comunitats (a excepció de Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana) han tingut saldos favorables, amb exemples com Aragó, que ha rebut de l’Estat 2.729 M€, Extremadura que n’ha rebut 11.259 M€ o Canàries amb un saldo favorable a la seva balança que supera els 14.700 M€ entre 2011 i 2014. Un fet que palesa que l’aportació econòmica dels ciutadans de Balears serveix per ser repartida entre la resta de les comunitats de l’Estat, amb les excepcions esmentades.

“Una vegada més es confirma aquest tracte fiscal que rebem a Balears, totalment injust, i que referma plenament la nostra demanda per negociar un nou sistema de finançament, més just, i exigir que s’incrementin les inversions de l’Estat a Balears” ha dit Cladera.La balança de 2014, en el cas de Balears, ha confirmat la mateixa tendència apuntada des de 2011, el primer any en què es va començar a confeccionar aquest tipus d’indicador per part de FEDEA i l’Institut d’Anàlisi Econòmica del CSIC: “Balears continua tenint un saldo fiscal negatiu amb l’Estat en 2014, igual que en els tres anys precedents analitzats”, ha palesat Cladera, per qui aquesta circumstància “confirma plenament l’exigència de renegociació del marc econòmic entre Balears i l’Estat, en termes de justícia i equitat amb la resta de les comunitats”.

Informació Addicional