LOGO CAIB
Contingut
14 novembre 2019Conselleria de Mobilitat i Habitatge

La conselleria de mobilitat i habitatge tendrà el 2020 el pressupost més alt de la història per a habitatge NNota Informativa

Foto de noticia

La conselleria de mobilitat i habitatge tendrà el 2020 el pressupost més alt de la història per a habitatge

\ Suma 430,6 milions, dels quals 103 són per a habitatge. Hi haurà 505 HPO en construcció el 2020

 

\ Entraran en servei les noves concessions de transport per carretera i s’iniciaran les obres del metro al Parc Bit

 

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha explicat avui a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears les principals actuacions que inclou el pressupost de 2020 per a la Conselleria. El conseller ha destacat que són els pressuposts més alts que han tingut mai les Illes en matèria d’habitatge.

Els pressuposts sumen, incloent les empreses públiques, un total de 430,6 milions d’euros, dels quals 103.729.900 euros estan destinats a habitatge.

Marc Pons ha assegurat que aquests elevats pressuposts demostren que l’accés a l’habitatge és una prioritat compartida pel conjunt del Govern i ha recordat que part de la partida que l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) podrà destinar a la construcció de nous habitatges de protecció oficial (HPO) prové de fons de l’impost del turisme sostenible (ITS).

L’IBAVI disposarà d’un pressupost de 79 milions d’euros. És l’increment més important en el conjunt de la Conselleria, un 32,5 % més que el 2019, en què va ser de 59,6 milions. El conseller ha assegurat que aquest pressupost és el més alt que ha tingut l’IBAVI en tota la seva història. En comparació amb l’any 2012, l’increment pressupostari de l’IBAVI arriba al 65,69 %.

Aquest increment és especialment significatiu en el capítol d’inversions un 58% que passa de 30,3 milions el 2019 a 48,1 milions per al 2020.

Si a la partida que gestionarà l’IBAVI se suma el pressupost de la Direcció General d’Habitatge 24.715.163 euros el pressupost en matèria d’habitatge serà de 103.729.900 euros.

El conseller ha recordat que l’objectiu de legislatura és duplicar l’actual parc d’HPO, de 1.800 a 3.600 HPO.

Així, el pressupost destinat a la construcció d’HPO, un total de 40 milions d’euros, acapara bona part dels fons de què disposarà l’IBAVI, una part d’ells (27,6 milions) procedents de l’impost del turisme sostenible.

El 2020 hi haurà en construcció 505 habitatges i altres 71 en licitació d’obres. Se sumaran als nou habitatges (quatre a Sant Lluís i cinc a Palma) que estaran finalitzats el 2019 i que es podran lliurar el 2020.

D’aquests 585 habitatges pressupostats el 2020:

-9 estan ja pràcticament acabats

-133 estan en obres

-372 començaran les obres el 2020

A més, el 2020 s’iniciarà la licitació d’altres 71 HPO.

D’aquest total de 585 HPO nous s’ubiquen a Mallorca 396 (15 promocions): a Palma 196 (vuit promocions) i a la part forana 200 (set promocions); a Menorca, 103 (set promocions) i a Eivissa, 86 (tres promocions).

El 2020 es fixa també una partida de 5 milions d’euros per posar a disposició de la ciutadania pisos buits dels grans tenidors i una d’1,8 milions per exercir el dret de tempteig i retracte sobre els HPO privats que es posin a la venda amb l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatges públics de lloguer.

D’altra banda, es destinen 10,4 milions més per a ajudes de lloguer, per ajudes a persones en situació de desnonament, en situacions d’emergència residencial i a la convocatòria extraordinària per a les persones excloses de les ajudes de lloguer per no tenir ingressos mínims.

Per a les ajudes de lloguer es pressuposten el 2020 un total de 8,8 milions, la xifra més alta fins ara. També es preveuen partides de 100.000 euros per atendre situacions d’emergència residencial i de casos de desnonament.

La Direcció General de Mobilitat disposarà el 2020 d’un pressupost de 111.532.760 euros, dels quals es transfereixen 15,5 milions al Consorci de Transports de Mallorca i altres 63,2 a Serveis Ferroviaris de Mallorca, que completen els seus pressuposts amb els ingressos del servei que presten.

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) tindrà un pressupost de 93,5 milions d’euros, amb el qual està previst iniciar les obres del metro al Parc Bit i també la renovació de la subestació de Son Costa.

SFM incrementa la seva partida d’inversions en un 6 % respecte de 2019, amb 21,7 milions d’euros que permetran, per exemple, la posada en marxa de les unitats de recuperació d’energia o inversions en estacions, com ara l’aparcament de l’estació de Santa Maria, entre d’altres, o continuar amb la supressió de passos a nivell.

L’ampliació de la plantilla de maquinistes és un altre dels objectius dels nous pressuposts, amb una partida d’1,4 milions. Aquesta ampliació de la plantilla, juntament amb l’adquisició de més unitats de tren, permetrà millorar freqüències i, per tant, els serveis als usuaris.

El 2020 s’ha previst també redactar el projecte executiu d’ampliació del metro fins a Son Espases (per a la redacció del qual es destinen 277.695 euros) per poder licitar les obres el 2021.

Les ampliacions de la xarxa ferroviària amb la línia de Migjorn (Palma-Llucmajor- Campos) i el futur tramvia de la badia de Palma, que ha d’unir la plaça d’Espanya amb l’aeroport i l’Arenal de Palma, començaran a prendre forma el 2020. A la preparació d’aquests nous projectes es destinen 200.000 euros i un milió d’euros, respectivament.

En mobilitat, el repte més gran de 2020 serà la posada en funcionament del nou servei d’autobús per carretera de Mallorca.

En aquest moment s’està en fase de signatura dels contractes amb les tres adjudicatàries dels tres lots de les noves concessions (un ja materialitzat i els altres dos en els propers dies) i comença la fase per part de les empreses de preparar el servei. La previsió és que estigui operatiu en el segon semestre de 2020.

El Consorci de Transports de Mallorca té per a 2020 un pressupost de 47.603.747 euros.

Es preveuen despeses per valor de 39.063.393 euros per cobrir el servei fins que estiguin en marxa les noves concessions i per al nou servei, 4.974.590 euros. Per tant, un total de 44.037.983 per al transport per carretera.

Finalment, Ports de les Illes Balears té per a 2020 un pressupost de 42.058.235 euros, el més alt que ha tingut mai. És un pressupost que anirà majoritàriament encaminat a invertir en infraestructures portuàries. Aquest pressupost prové principalment de les taxes i cànons (un total de 22 milions d’euros) i dels romanents de l’exercici anterior (17,4 milions d’euros).

Ports IB s’autofinança i, fruit de la bona gestió duta a terme els quatre darrers anys (amb el pla d’amortització de deute i la revisió dels cànons), destinarà 10 milions dels seus ingressos a altres àrees de la Comunitat.

Ports IB invertirà el 2020 un total d’ 11.760.000 euros en diverses actuacions als ports de les Illes Balears:

-Port de Fornells: continuació de la reforma integral del port (2.250.000 euros).

-Port de Ciutadella (1.260.000 euros), Son Blanc (800.000 euros) i port interior (460.000 euros). Es duran a terme projectes com l’adaptació i millora de l’estació marítima de Son Blanc i la reparació i rehabilitació del pont de la colàrsega del port interior, entre d’altres.

-Cala Rajada (1.000.000 euros). Reparació i millora del dic d’abric, actuacions a la dàrsena interior per a la reordenació d’usos de l’esplanada, entre d’altres.

-Porto Cristo (1.100.000 euros). Renovació de la pavimentació i actuacions d’accessibilitat.

-Sant Antoni de Portmany (860.000 euros). Nou edifici d’oficines i altres actuacions.

-Port de Sóller (1.000.000 euros). Reparació del moll adossat al contradic i reparació de paviments, entre d’altres.

També s’executaran obres als ports d’Andratx, de la Colònia de Sant Jordi, de Banyalbufar, de Cala Bona, de Portopetro i de Portocolom, entre d’altres.

Altres actuacions que durà a terme Ports IB serà la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i plaques solars (575.000 euros), i camps de boies a les zones establertes en el Decret de posidònia (250.000 euros). També es destinaran recursos per a dotar els ports d’equipaments d’assistència a l’embarcament i desembarcament de persones amb mobilitat reduïda.