LOGO CAIB
20 setembre 2023, 00:27 h

El Govern activa un dispositiu de suport per atendre residents i famílies afectades per l'incendi de la residència Fontsana

Conselleria de Famílies i Afers Socials


20 setembre 2023, 12:30 h

La badia de Cala Millor es converteix en l’escenari d’una prova pilot d’adaptació al canvi climàtic

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia


20 setembre 2023, 14:32 h

La consellera de Famílies i Afers Socials visita la Residència Fontsana de Palma per avaluar la situació actual

Conselleria de Famílies i Afers Socials


20 setembre 2023, 11:38 h

El Comitè de Direcció del Servei de Salut es reuneix per primera vegada per afrontar les principals línies d’actuació dels pròxims anys

Conselleria de Salut
20 setembre 2023, 13:48 h

El doctor Javier Calvo assumeix el càrrec de director tècnic del Banc de Teixits de les Illes Balears

Conselleria de Salut
20 setembre 2023, 17:15 h

La Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua posarà en marxa un Pla de modernització per invertir en infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua20 setembre 2023, 16:15 h

Sira Fiz, nova gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal, i Alejandro Mora, nou gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials

Conselleria de Famílies i Afers Socials


19 setembre 2023, 15:08 h

La Conselleria d'Educació i Universitats atorga 840.796 euros a les corporacions locals per dur a terme cicles d'FP Bàsica

Conselleria d'Educació i Universitats
19 setembre 2023, 18:40 h

El Govern crearà l’Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació


18 setembre 2023, 12:55 h

El Govern es compromet a lliurar les dades sobre lloguers turístics als consells insulars

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació


18 setembre 2023, 12:35 h

Menorca Talaiòtica, inscrita com a Patrimoni Mundial de la UNESCO

Presidenta
18 setembre 2023, 12:02 h

Pesca anuncia l’inici de l’elaboració d'un decret per fixar els principis generals de la Pesca Marítima Recreativa i la creació d’una comissió de cogestió

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
18 setembre 2023, 15:55 h

El conseller Joan Simonet participa en el Consell Europeu de Ministres d’Agricultura com a representant de totes les comunitats autònomes d’Espanya

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural


18 setembre 2023, 18:35 h

El conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua coneix de primera mà la problemàtica de canalització d'aigües pluvials al nucli urbà d'Alaior

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua