LOGO CAIB
7 febrer 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

L’ITS contribueix amb 14,7 milions d’euros en la millora de la xarxa d’abastiment en alta de Mallorca NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’ITS contribueix amb 14,7 milions d’euros en la millora de la xarxa d’abastiment en alta de Mallorca

Els sis projectes aprovats aquesta legislatura comporten un canvi d’estratègia i propiciaran, a mitjà termini, que l’aigua potable arribi a Llevant
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, i el conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, han fet balanç de les inversions, finançades amb l’impost de turisme sostenible (ITS), en la xarxa d’abastiment d’aigua en alta a Mallorca. En total, han estat sis projectes amb una inversió de 14,7 milions d’euros. Busquets ha destacat que “hem planificat el futur del cicle de l'aigua i l'ITS assegura la continuïtat d'aquestes inversions” mentre que Vidal ha afegit que aquests sis projectes “ens permeten assolir l'objectiu que ens vam marcar d'assolir un sistema integrat i reversible”.

A principi de legislatura, es va constatar que, com a conseqüència del plantejament estratègic històric i les actuacions de l’anterior govern, Mallorca es trobava en una situació poc adient per atendre les necessitats d’aigua de les ciutats i pobles propis pel que fa al proveïment d’aigua en quantitat i qualitat requerides. En aquest sentit, una de les principals apostes de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha estat integrar les xarxes de proveïment en alta fins a aconseguir un únic sistema.

Aquest objectiu és ara més a prop gràcies, en part, a l’ITS, amb els doblers del qual s’han finançat diverses obres que permetran l’accés a aigua potable de qualitat a molts municipis de l’illa. És el cas d’una de les obres més emblemàtiques de la legislatura: la conducció de Maria de la Salut-Petra que ha sortit a licitació, aquest mateix dijous, per un import de 10.287.539 € i que permetrà, a mitjà termini, que l’aigua potable arribi fins a la comarca de Llevant.

Aquest projecte inclou la construcció d’un dipòsit regulador de 1.920 m3 a Petra i un altre de 6.000 m3 a Maria de la Salut, on també s’instal•larà un edifici de control i d’on sortirà la conducció principal, que serà una canonada de 600 mm de diàmetre que es connectarà al final d’una altra canonada de les mateixes característiques, la qual ja està construïda. El primer tram, fins al dipòsit regulador de Maria de la Salut, tindrà una longitud de 332,25 m, mentre que el segon, des d’aquest dipòsit fins a Petra, farà 10.369,55 m. A més, també hi ha previst construir un ramal a Ariany amb una canonada de 200 mm de diàmetre i una longitud de 2.670,91 m.
 
Les conduccions projectades estan dimensionades per satisfer la demanda d’Ariany, Petra i Maria de la Salut i per a una futura ampliació de la xarxa fins a Manacor i la costa del Llevant de Mallorca, amb l’objectiu d’estendre la xarxa en alta de l’illa per garantir l’abastiment d’aigua de qualitat a totes les localitats, la qual cosa també contribuirà a la recuperació dels aqüífers. Cal afegir que l’ITS també finançarà la redacció del projecte de la conducció Petra-Manacor, que sortirà a licitació abans que acabi la legislatura per un import de 515.146 €.

Vidal ha recalcat que aquests projectes no s’haurien pogut dur a terme si abans no s’haguessin executat dos projectes ITS més: d’una banda, l’execució del bypass en la conducció de sa Marineta-s’Estremera, per un import de 363.000,00 €; de l’altra, la substitució de les vàlvules de les conduccions que uneixen les instal•lacions de Son Sitges, Maria de la Salut i Santa Maria del Camí, executada per un import de 160.000,00 €.

Aquests projectes han permès la reversibilitat de la xarxa en alta entre les instal•lacions de sa Marineta i l’aqüífer de s’Estremera. Fins ara, el sistema estava centrat a abastir Palma. Ara és possible donar subministrament a la zona nord de Mallorca i, a mitjà termini, a la zona del Llevant, i, a la vegada, es possibilitarà la recuperació de l’aqüífer de sa Marineta.

A més, es troba en procés d’execució el projecte de remodelació de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Sóller: amb una inversió de 233.502,46 €, permetrà aprofitar els recursos hidràulics del Torrent Major de Sóller i adequar el sistema de cloració del dipòsit de la localitat. Finalment, es troba pendent de licitació el Projecte d’execució d’un dipòsit a Son Sitges (sa Marineta), per un import de 3.267.000,00 euros.

Vidal ha volgut subratllar, a més, la importància del nou contracte del servei d’explotació, manteniment i conservació de les instal•lacions d’abastament d’aigua en alta de Mallorca que es van adjudicar a principis de gener per un import de 10.311.617,66 € i que ha entrat en vigor aquest mateix dijous. El contracte, que té una durada de cinc anys, garanteix inversions per valor de 6.860.401,20 € en la millora de les instal•lacions i els equips. En aquest sentit, la principal innovació serà la informatització del sistema, de tal manera que qualsevol operació podrà ser dirigida per control telemàtic.

Cal destacar com a fet més important encara que l’adjudicatària ha assumit el risc de reduir les pèrdues a la xarxa fins a un nivell del 3 % des del primer any (actualment, la xifra oscil•la entre el 9 % i l’11 %). Aquesta reducció implica un potencial d’estalvi d’aigua d’1,3 hm3 l’any i un total de 7,5 hm3 quan finalitzi el contracte. L’estalvi econòmic per a l’ABAQUA i la millora per als aqüífers serà, per tant, molt destacable. Cal recordar, a manera de comparativa, que la capacitat de l’embassament del Gorg Blau és de 7,3 hm3.