LOGO CAIB
9 febrer 2018 | <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: EL GOVERN APROVA 4,7 MILIONS D’EUROS PER IMPARTIR 157 CURSOS PER A TREBALLADORS DESOCUPATS QUE BENEFICIARAN UNES 2.300 PERSONES CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN APROVA 4,7 MILIONS D’EUROS PER IMPARTIR 157 CURSOS PER A TREBALLADORS DESOCUPATS QUE BENEFICIARAN UNES 2.300 PERSONES

\ Les accions formatives per a desocupats que impulsa el SOIB presenten una taxa d’inserció laboral del 67 %
\ El SOIB haurà invertit en aquesta convocatòria 14,3 milions d’euros des de l’inici de la legislatura per formar prop de 7.100 usuaris  
 
El Consell de Govern ha autoritzat la disposició de 4.700.000 € per finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats, convocades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). La quantia aprovada s’han concedit a càrrec dels pressuposts de la Comunitat Autònoma, a partir dels fons de la Conferència Sectorial, i es distribuiran entre els anys 2018 i 2020.

La convocatòria de subvencions per a especialitats formatives (SOIB Formació per a Desocupats) està inclosa en el Pla Anual de Polítiques d’Ocupació, en el marc de l’Estratègia Balear de Formació Professional per a l’Ocupació, i permetrà oferir 157 cursos a partir de novembre de 2018 i fins a l’any 2020. Així mateix, es preveu que aquest Pla de formació beneficiï devers 2.355 persones.

Des de l’any 2015, el pressupost per a accions formatives del SOIB suma 14,3 milions d’euros i aproximadament 7.100 persones s’hauran beneficiat d’aquesta convocatòria, la qual ha esdevingut una eina fonamental per millorar l’ocupabilitat de les persones en atur. 

67 % de taxa d'inserció laboral

Cal destacar que l’aposta del SOIB per ampliar l’oferta formativa ajustada a les necessitats del mercat de treball en sectors estratègics i emergents ha tingut una incidència directa en la taxa d’inserció laboral, ja que fins a un 67 % dels usuaris han aconseguit incorporar-se al món laboral durant l’any següent a la finalització de la formació.

Les subvencions de la convocatòria SOIB Formació per a Desocupats es convoquen en règim de concurrència competitiva oberta a tots els centres col•laboradors.

Programació consensuada amb els agents econòmics i socials

El disseny, la programació i la difusió d’aquesta oferta formativa corresponen al SOIB, amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de les Illes Balears a través de la Comissió Permanent del Consell de Formació Professional. Amb caràcter general, són una prioritat els desocupats amb un nivell de qualificació baix i s’hi inclouen preferentment accions dirigides a obtenir certificats de professionalitat, atès que tenen validesa arreu del territori nacional. També s’ofereixen especialitats formatives relacionades amb les necessitats de qualificació de la població desocupada, les competències requerides al mercat de treball i les ocupacions i els sectors amb més perspectives d’ocupació.