LOGO CAIB
Contingut
20 març 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: EL CÀNON DE SANEJAMENT SUFRAGA LA RENOVACIÓ D’EQUIPAMENT DE LA DEPURADORA 2 DE PALMA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL CÀNON DE SANEJAMENT SUFRAGA LA RENOVACIÓ D’EQUIPAMENT DE LA DEPURADORA 2 DE PALMA

\ Es renoven divuit bombes submergides d’aigua residual per un import de 534.840,47 €

\ Enguany, el Consell de Govern ja ha aprovat inversions a sufragar amb el cànon per un import de 13,9 milions

 

El Consell de Govern ha atorgat al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent per executar el projecte d’adquisició de divuit bombes submergides d’aigua residual per a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) 2 de Palma i les impulsions residuals directes a les EDAR per un import màxim de 534.840,47 €.

La despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària corresponent amb la distribució següent:

Any

Import

2020

56.298,99 €

2021

55.673,45 €

2022

55.047,91 €

2023

54.422,36 €

2024

53.796,82 €

2025

53.171,27 €

2026

52.545,73 €

2027

51.920,18 €

2028

51.294,64 €

2029

50.669,12 €

Total

534.840,47 €

Amb aquesta inversió, el Consell de Govern ja ha aprovat, d’ençà que va començar el 2020, projectes que es pagaran amb el cànon de sanejament per un import total de 13.924.629,38 €.