LOGO CAIB
Contingut
22 maig 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

CONSELL DE GOVERN: EDUCACIÓ DESTINA MÉS D’UN MILIÓ D’EUROS A AJUTS A INVESTIGADORS CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EDUCACIÓ DESTINA MÉS D’UN MILIÓ D’EUROS A AJUTS A INVESTIGADORS

\ Serviran per a la incorporació de doctors al sistema de ciència de les Illes Balears

\ L’arxipèlag lidera el creixement en personal investigador a l’Estat espanyol

El Consell de Govern ha donat llum verda a una convocatòria d’ajuts de la Direcció General de Política Universitària i Recerca. Aquesta línia d’ajuts permetrà contractar personal investigador amb l’objectiu d’incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en règim de concurrència competitiva; és a dir, tenint en compte el currículum i l’experiència. Aquests ítems són valorats de forma externa.  

Els contractes tindran dos anys de durada i hi podran accedir totes les branques del coneixement. La incorporació dels doctors es durà a terme durant l’any 2021 a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. L’actuació s’emmarca en l’Eix Talent 2019-2023 del Pla de Ciència i Tecnologia.

Amb aquesta ajuda es crearan una dotzena de llocs de treball per a doctors. En aquest sentit, cal recordar que l’arxipèlag lidera, des de fa dos anys, el creixement en personal investigador a tot l’Estat espanyol. Es tracta, doncs, d’una convocatòria bàsica per promoure el talent a les Illes Balears i desenvolupar una economia del coneixement.

L’import global màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, és de 1.014.000,00 €. Atès que aquesta subvenció s’imputa a més d’una partida pressupostària, l’assignació és vinculant per l’import total i no per cada partida. La distribució de les anualitats és de 507.000,00 € per al 2022 i de la mateixa quantitat per al 2023.