LOGO CAIB
24 de novembre de 2017Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Consell de Govern: APROVADA LA TRAMITACIÓ DE LES NOVES CONCESSIONS DE TRANSPORT PER CARRETERA A MALLORCA, QUE COMENÇARAN A FUNCIONAR EL 2019 CConsell de Govern

Consell de Govern: APROVADA LA TRAMITACIÓ DE LES NOVES CONCESSIONS DE TRANSPORT PER CARRETERA A MALLORCA, QUE COMENÇARAN A FUNCIONAR EL 2019

\ Les freqüències augmentaran un 48 % i els itineraris seran més directes per guanyar competitivitat respecte del vehicle privat
\ El 64 % de la flota la formaran busos nous, el 62% tindrà accés de pis baix per afavorir l’accessibilitat i s’incorporaran 19 vehicles elèctrics
 
El Govern ha aprovat avui l’autorització de l’avantprojecte de nous contractes de servei de transport regular per carretera de Mallorca, ja que les concessions actuals vencen el 31 de desembre de 2018. Aquesta circumstància ofereix l’oportunitat d’ajustar l’oferta actual de transports a les necessitats de l’Illa, així com de modernitzar la flota d’autobusos.
 
La reordenació dels nous serveis es liciten en el marc del Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera de Mallorca (PISTRVC), que té per objecte la planificació i l’ordenació del transport públic regular de viatgers per carretera. El PISTRVC de Mallorca es va aprovar el passat 1 d’agost de 2017 i es publicà en el BOIB el 2 de setembre. A la tramitació del Pla se li afegí un procés de participació ciutadana per garantir la incidència de la voluntat dels usuaris potencials del transport en el disseny i el contingut dels nous serveis per licitar.
 
Les pròximes passes són la publicació en el BOIB i en el BOE els propers dies i, aleshores, s’obrirà un període d’exposició pública de 30 dies hàbils en què es podran presentar al·legacions. La publicació dels plecs està prevista per al primer trimestre de 2018, la presentació de les ofertes se produirà durant el segon trimestre, i l’adjudicació serà entre els mesos de juny i juliol. El període de concessió serà de 10 anys (entre 2019 i 2028), prorrogable durant 5 anys més.
 
El Consorci de Transports de Mallorca, que depèn de la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, té les competències en matèria d’ordenació i gestió del transport públic regular de viatgers a Mallorca.
 
Les noves concessions implicaran una notable millora del servei, perquè des de la conselleria es vol fomentar l’ús del transport públic interurbà, que és una de les finalitats de Mobilitat. En apostar per la millora de la qualitat i de la quantitat del servei, amb un model més eficient de transport interurbà, s’espera un augment de la demanda.
 
Segons els estudis de la Direcció General de Mobilitat i Transports, l’increment previst és del 17%: actualment hi ha una demanda de 9,6 milions de viatgers i es preveu un creixement de fins a 11,5 milions a partir de 2019.
 
Els aspectes més rellevants de l’avantprojecte del servei de la nova xarxa TIB 2019 que ha presentat avui el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, són:
 
Canvi en la gestió 
Hi haurà un model de contractació que permet a l’Administració dissenyar directament l’oferta de servei, anteposant l’interès públic al purament econòmic. És per això que es pot fer un disseny de tota la xarxa amb els mateixos criteris per al conjunt del territori.
 
Millora de l'oferta 
Més servei: un 46 % més de quilòmetres recorreguts i un 48 % més de freqüències. Es passa de 10,9 milions de quilòmetres a 16,1 milions de quilòmetres recorreguts, que representa un increment del 46 % respecte de la situació actual.
 
Es passa de 360.633 a 535.268 freqüències anuals, el que representa un increment del 48 % respecte de la situació actual. Alguns exemples de relacions amb més freqüències són:
 
Es Capdellà, Calvià i Galatzó milloren la connectivitat amb Palma, que passa de 4 a 13 freqüències d’anada i tornada de dilluns a divendres.
La relació entre Pollença i Inca passa de 15 a 30 freqüències de dilluns a divendres.
La relació entre Felanitx i Manacor passa de 5 freqüències d’anada i tornada a 15 d’anada i tornada.

Més amplitud horària i horaris estables durant tot l’any, amb més suport en l’estiu. Alguns exemples de millora de l’amplitud horària són:
 
La línia entre Palma i Sóller pel túnel té la darrera expedició els caps de setmana de maig a octubre a les 17.30 h i en el futur serà a les 22 h.
El darrer trajecte entre Alcúdia i Palma de maig a octubre és a les 19.30 h, mentre que a partir de l’any 2019 serà a les 20.30 h.
La darrera expedició per anar de Cala Millor a Manacor de dilluns a divendres de maig a octubre actualment és a les 20.40 h, mentre que en futur serà a les 22.30 h. 

Itineraris més directes per guanyar competitivitat respecte del vehicle privat amb un estalvi de temps
Port d'Andratx, Andratx, Camp de Mar i Peguera redueixen el temps de trajecte, tal i com es mostra a continuació: 
 
Població
Temps actual
Temps futur
Estalvi (%)
Port d'Andratx
75
50
-33%
Andratx
65
40
-38%
Camp de Mar
55
45
-18%
Peguera
50
40
-20%
 
Llucmajor, Campos i la resta de nuclis del Migjorn deixaran de circular per dins s’Arenal de Llucmajor, amb un estalvi de 15 minuts per a les connexions amb Palma.
Cala Bona i Cala Millor redueixen el temps de recorregut cap a Manacor i Palma en 25 minuts. 

Millora de les connexions
Garantia de transbordaments amb la creació d’intercanviadors (hubs) on hi haurà coincidència espacial i temporal d’un conjunt de línies de transport públic. Els principals intercanviadors seran a Palma, Inca, Manacor i Campos. (veure annex)
 
Noves connexions. 4 exemples
Nova connexió de sa Pobla i Muro amb les zones turístiques de la badia d’Alcúdia (platja d’Alcúdia, platja de Muro i Can Picafort) amb un bus cada hora de mitjana, d’abril a octubre. Pensada per a residents que treballen o estiuegen a la zona turística.
Es crea la connexió entre Manacor, Felanitx i Campos, que fins ara no existia o tenia molt poca oferta.
Es crea una connexió directa entre les zones turístiques de Santa Ponça i Peguera cap a la Serra de Tramuntana (Estellencs, Banyalbufar, Esporles i Valldemossa).
També hi haurà una connexió directa entre Porreres i Llucmajor cada dues hores. 

Es garanteix la capacitat suficient dels busos
Es generalitza l’ús de vehicles de major capacitat (15 i 18 m) a les línies de més demanda. Avui en dia, la major part de la flota és de 12-13m.
 
La utilització del Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE) permetrà disposar d’informació precisa de l’ocupació dels autobusos en temps real. D’aquesta manera, es pot aconseguir que s’adoptin les mesures preventives necessàries (enviament de serveis de reforç) quan es detectin situacions d’alta ocupació.
 
Renovació de la flota 
S’incorporen 137 autobusos nous sobre un total de 214, el que representa un 64 % de busos nous: l’edat mitjana baixa de 13,3 a 3,5 anys.
 
Incorporació de busos menys contaminants
S’incorporen 118 busos Euro 6 menys contaminants que els busos actuals.
S’incorporen 19 busos elèctrics. Actualment no n’hi ha cap.
Hi haurà 3 línies de càrrega d’oportunitat i 4 de càrrega nocturna.
S’oferirà el servei a 7 línies diferents:

Santa Ponça – Cas Català, operada amb 5 busos elèctrics de 12 metres.
Port de Sóller – Fornalutx, operada amb un bus elèctric de 8 metres.
Can Picafort – Alcúdia, operada amb 6 busos elèctrics de 18 metres.
Alcanada – es Mal Pas/Bonaire, operada amb 1 bus elèctric de 8 metres.
Font de sa Cala – Cala Rajada, operada amb un bus elèctric de 12 metres.
Costa dels Pins – Porto Cristo, operada amb 4 busos elèctrics de 12 metres.
Cala d’Or – Cala Mondragó, operada amb un bus elèctric de 12 metres. 

Accessibilitat
La incorporació d’una part important de la flota de pis baix facilitarà l’accés a persones amb mobilitat reduïda. De fet, el 62 % de la flota tindrà accés de pis baix. D’altra banda, el reforç de la senyalització interior, tant visual (pantalles) com sonora (megafonia), permetrà a les persones amb discapacitat visual o auditiva saber quina és la propera parada així com rebre altres informacions rellevants del servei.
 
Noves línies a la Serra de Tramuntana i altres espais naturals
Es crea una connexió directa entre les zones turístiques de Santa Ponça i Peguera cap a la Serra de Tramuntana (Estellencs, Banyalbufar, Esporles i Valldemossa). 
Es reforcen les línies Palma – Valldemossa – Deià – Sóller i Palma – Sóller pel túnel. 
Port de Sóller – Port de Pollença reforça el servei per poder oferir l’opció de realitzar excursions a la Serra de Tramuntana en transport públic. Es passa de dues expedicions per sentit i de dilluns a dissabte a 5 expedicions per sentit tots els dies.  
A la línia Lluc – sa Calobra es reforça el servei per tal de poder fer l’excursió del torrent de Pareis en transport públic, passant d’una expedició per sentit de dilluns a dissabte a 4 expedicions per sentit tots els dies. 
Reforç del servei al Parc Natural de Mondragó. 
Reforç del servei al futur parc natural des Trenc.