LOGO CAIB
Contingut
22 febrer 2021Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: EL CÀNON DE SANEJAMENT FINANÇA UNA NOVA ESTACIÓ D’IMPULSIÓ QUE GARANTEIX EL FLUX D’AIGUA A LA BASSA DE REG DEL PLA DE SANT JORDI CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL CÀNON DE SANEJAMENT FINANÇA UNA NOVA ESTACIÓ D’IMPULSIÓ QUE GARANTEIX EL FLUX D’AIGUA A LA BASSA DE REG DEL PLA DE SANT JORDI

\ La renovació de les instal·lacions actuals, que estan a punt d’esgotar la vida útil, suposa una inversió d’1,1 milions d’euros

\ El projecte inclou la construcció de quatre noves bombes, dos col·lectors de sortida i un col·lector d’impulsió


El Consell de Govern ha autoritzat el conseller de Medi Ambient i Territori a exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’entitat EMAYA, SA, per a l’execució del projecte de nova estació de bombament i nou col·lector d’impulsió d’aigua regenerada de sortida de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) 1 de Palma cap a la bassa de Can Guidet, per un import d’1.160.210,62 €.

La bassa de reg de Can Guidet és una infraestructura clau per a la comunitat de regants del Pla de Sant Jordi. Actualment, tota l’aigua depurada surt de l’EDAR cap a la bassa impulsada per una estació de bombament situada dins la mateixa depuradora que consta de quatre bombes de 886 m3/h cadascuna. Aquesta estació d’impulsió és vital per al funcionament d’aquesta EDAR, que no disposa d’emissari per a l’evacuació de les aigües depurades.

L’estació d’impulsió, les bombes i el col·lector actuals estan arribant a la fi de la seva vida útil. El projecte inclou dos nous col·lectors de sortida que recolliran l’aigua filtrada procedent del tractament terciari, una nova estació d’impulsió formada per quatre bombes i un nou col·lector d’impulsió.